Ιθαγένεια Αγία Λουκία Νομοθεσία

Ιθαγένεια Αγία Λουκία Νομοθεσία

Το πρόγραμμα Citizenship by Investment της Saint Lucia ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2015 μετά την έγκριση του νόμου αριθ. 14 του 2015, του Citizenship by Investment Act στις 24 Αυγούστου 2015. Στόχος του νόμου είναι να επιτρέψει στα άτομα να αποκτήσουν την ιθαγένεια της Saint Lucia με εγγραφή μετά μια ειδική επένδυση στην Αγία Λουκία και για σχετικά θέματα ..